فهرست

اخبار شهرستان سراب

نهاد کتابخانه ها
گزارش تصویری/

گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید قاسم سلیمانی در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی

کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در محکومیت جنایات ددمنشانه آمریکا، با برگزاری برنامه های فرهنگی، یاد و نام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشتند.

هشترود، کتابخانه عمومی بصیرت روشنگری، سوگواری به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی هشترود، کتابخانه عمومی پرفسور هشترودی، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی هشترود، کتابخانه عمومی بصیرت، سخنرانی به مناسبت گرامیداشت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی هشترود، کتابخانه عمومی آیت الله انتظاری، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی هریس، کتابخانه عمومی شهید محمدرضا فخیمی، جمع خوانی کتاب به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی چاراویماق، کتابخانه عمومی یادگار امام(ره)، نشست کتاب خوان به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی چاراویماق، کتابخانه عمومی یادگار امام(ره)، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی چاراویماق، کتابخانه عمومی یادگار امام(ره)، جمع خوانی کتاب به مناسبت گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی بناب، کتابخانه عمومی شهید مدرس، جمع خوانی کتاب به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی اهر، کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری، برنامه مشترک با اداره بهزیستی به مناسبت شهادت سردار سلیمانی آذرشهر، کتابخانه عمومی شهدای فرهنگی، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی آذرشهر، کتابخانه عمومی حاج ابراهیم مسعودی گوگانی، گرامیداشت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی آذرشهر، کتابخانه عمومی امام علی(ع) قاضی جهان، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی آذرشهر، کتابخانه عمومی الزهرا(س)، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی 2 هوراند، کتابخانه عمومی ولایت، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی هریس، کتابخانه عمومی امام صادق(ع)، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی ورزقان، کتابخانه عمومی امیرالمومنین(ع)، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی مرند، کتابخانه قائم آل محمد عج روستای گلین قیه، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی مرند، کتابخانه عمومی شهید بهشتی، نشست کتابخوان با موضوع مدافعان حرم و وطن گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی مرند، کتابخانه عمومی شهید بهشتی، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی مرند، کتابخانه عمومی شهید بهشتی، جمع خوانی کتاب ابووصال شهید مدافع حرم گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی مرند، کتابخانه عمومی شمیم کوثر، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی مرند، کتابخانه عمومی سیدالشهدا یکانکهریز، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی مرند، کتابخانه عمومی حسین کسبه کشکسرای، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی مرند، کتابخانه عمومی پارک شهر، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی مرند، کتابخانه عمومی پارک شهرف جمع خوانی کتاب مدافعان حرم گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی مرند، کتابخانه دکتر منوچهر مرتضوی هرزند جدید، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی مراغه، کتابخانه عمومی خواجه نصیرالدین طوسی، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی مراغه، کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای، گرامیداشت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی عجبشیر، کتابخانه عمومی شهید رجایی، گرامیداشت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی (2) عجبشیر، کتابخانه عمومی شهید باهنر، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی (2) عجبشیر، کتابخانه عمومی شهید باهنر، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی (1) خداآفرین، کتابخانه عمومی شهید نیازی لاریجان، نشست معرفی کتاب بمناسبت گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی تبریز، کتابخانه عمومی شهید مدنی، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی بناب، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی  بناب، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی  بناب، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی اهر،کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی اهر، کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری، معرفی کتاب مدافعان حرم گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی اهر، کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری، برنامه مشترک با اداره بهزیستی به مناسبت شهادت سردار سلیمانی اهر، کتابخانه عمومی آیت الله نجفی اهری، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی اهر، کتابخانه عمومی آیت الله نجفی اهری، گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی  هشترود، کتابخانه عمومی فرزانگان، دلنوشته به مناسبت گرامیداشت ياد و خاطره سپهبد حاج قاسم سلیمانی