اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
تبریز
منو
بيشتر
اخبار
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه مرکزی تبریز
پیام تسلیت دبیرکل نهاد به همکار شاغل در کتابخانه عمومی نور باسمنج
پیام تسلیت مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی به همکار شاغل در کتابخانه عمومی نور باسمنج
پیام تسلیت مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی به کتابدار کتابخانه مرکزی تبریز
پیام تسلیت دبیرکل نهاد به کتابدار کتابخانه مرکزی تبریز
استقبال از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه مرکزی تبریز
برگزاری نشست کتاب‌خوان مدرسه ای توسط کتابخانه عمومی پروین اعتصامی
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.