| صفحه نخست  |  کتابخانه های استان  |  دستورالعمل ها  تماس با ما |نتایج مسابقات| شیوه نامه خرید و معرفی منابع | پایگاه مقاومت بسیج| دانلود |
اخبار
برنامه‌های ۲۷ فروردین
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 27 فروردین ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه‌های ۲۶ فروردین
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه ۲۶ فروردین ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه‌های ۲۵ فروردین
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه ۲۵ فروردین‌ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی در هفته پایانی فروردین‌ماه
کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌شرقی در هفته پایانی فروردین‌ماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه‌های ۲۸ اسفند
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 28 اسفند ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


بيشتر
بيشتر
:: جستجوی کتاب در کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی و کشور   از مرورگر کروم یا موزیلا استفاده نمایید


منو


اخبار
برنامه‌های ۲۷ فروردین
 • 1398/1/27 سه‌شنبه برنامه‌های ۲۷ فروردین
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 27 فروردین ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۶ فروردین
 • 1398/1/26 دوشنبه برنامه‌های ۲۶ فروردین
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه ۲۶ فروردین ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۵ فروردین
 • 1398/1/25 يكشنبه برنامه‌های ۲۵ فروردین
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه ۲۵ فروردین‌ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی در هفته پایانی فروردین‌ماه
برنامه‌های ۲۸ اسفند
 • 1397/12/28 سه‌شنبه برنامه‌های ۲۸ اسفند
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 28 اسفند ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۷ اسفند
 • 1397/12/27 دوشنبه برنامه‌های ۲۷ اسفند
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه 27 اسفند ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۶ اسفند
 • 1397/12/26 يكشنبه برنامه‌های ۲۶ اسفند
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه 26 اسفند ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته پایانی اسفندماه
برنامه‌های ۲۳ اسفند
 • 1397/12/23 پنجشنبه برنامه‌های ۲۳ اسفند
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 22 اسفند ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۲ اسفند
 • 1397/12/22 چهارشنبه برنامه‌های ۲۲ اسفند
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه 22 اسفند ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۱ اسفند
 • 1397/12/21 سه‌شنبه برنامه‌های ۲۱ اسفند
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 21 اسفند ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۰ اسفند
 • 1397/12/20 دوشنبه برنامه‌های ۲۰ اسفند
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه 20 اسفند ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱۹ اسفند
 • 1397/12/19 يكشنبه برنامه‌های ۱۹ اسفند
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه 19 اسفند ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی در هفته سوم اسفندماه
برنامه‌های ۱۶ اسفند
 • 1397/12/16 پنجشنبه برنامه‌های ۱۶ اسفند
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 16 اسفند ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱۵ اسفند
 • 1397/12/15 چهارشنبه برنامه‌های ۱۵ اسفند
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه 15 اسفند ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱۴ اسفند
 • 1397/12/14 سه‌شنبه برنامه‌های ۱۴ اسفند
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 14 اسفند ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱۳ اسفند
 • 1397/12/13 دوشنبه برنامه‌های ۱۳ اسفند
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه 13 اسفند ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱۲ اسفند
 • 1397/12/12 يكشنبه برنامه‌های ۱۲ اسفند
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه 12 اسفند ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی در هفته دوم اسفندماه
اخبار قبلی


modir@tabrizpl.ir


زمان
يكشنبه 1 ارديبهشت 1398

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی
دفتر مدیرکل: 34406480(041)  روابط عمومی : 34406484       کتابخانه مرکزی تبریز: 34435651   کدپستی: 5178736345
  
دورنگار: 34406481(041) پست الکترونیک : P.R@iranpl.ir سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.