| صفحه نخست  |  کتابخانه های استان  |  دستورالعمل ها  تماس با ما |نتایج مسابقات| شیوه نامه خرید و معرفی منابع | پایگاه مقاومت بسیج| دانلود |
اخبار
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌ شرقی در هفته پایانی خردادماه
کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌ شرقی در هفته پایانی خردادماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه‌های ۱۳ خرداد
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه 13 خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه‌های ۱۲ خرداد
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه 12 خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته دوم خردادماه
کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی در هفته دوم خردادماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه‌های ۹ خرداد
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 9 خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


بيشتر
بيشتر
:: جستجوی کتاب در کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی و کشور   از مرورگر کروم یا موزیلا استفاده نمایید


منو


اخبار
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌ شرقی در هفته پایانی خردادماه
برنامه‌های ۱۳ خرداد
 • 1398/3/13 دوشنبه برنامه‌های ۱۳ خرداد
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه 13 خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱۲ خرداد
 • 1398/3/12 يكشنبه برنامه‌های ۱۲ خرداد
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه 12 خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته دوم خردادماه
برنامه‌های ۹ خرداد
 • 1398/3/9 پنجشنبه برنامه‌های ۹ خرداد
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 9 خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۸ خرداد
 • 1398/3/8 چهارشنبه برنامه‌های ۸ خرداد
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه 8 خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۷ خرداد
 • 1398/3/7 سه‌شنبه برنامه‌های ۷ خرداد
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 7 خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۵ خرداد
 • 1398/3/5 يكشنبه برنامه‌های ۵ خرداد
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه 5 خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته نخست خردادماه
برنامه‌های ۲ خرداد
 • 1398/3/2 پنجشنبه برنامه‌های ۲ خرداد
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 2 خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱ خرداد
 • 1398/3/1 چهارشنبه برنامه‌های ۱ خرداد
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه 1 خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۳۱ اردیبهشت
 • 1398/2/31 سه‌شنبه برنامه‌های ۳۱ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 31 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۳۰ اردیبهشت
 • 1398/2/30 دوشنبه برنامه‌های ۳۰ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۹ اردیبهشت
 • 1398/2/29 يكشنبه برنامه‌های ۲۹ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی در هفته پایانی اردیبهشت‌ماه
برنامه‌های ۲۸ اردیبهشت
 • 1398/2/28 شنبه برنامه‌های ۲۸ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز شنبه 28 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۶ اردیبهشت
 • 1398/2/26 پنجشنبه برنامه‌های ۲۶ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۵ اردیبهشت
 • 1398/2/25 چهارشنبه برنامه‌های ۲۵ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۴ اردیبهشت
 • 1398/2/24 سه‌شنبه برنامه‌های ۲۴ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 24 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۳ اردیبهشت
 • 1398/2/23 دوشنبه برنامه‌های ۲۳ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
اخبار قبلی


modir@tabrizpl.ir
زمان
پنجشنبه 30 خرداد 1398

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی
دفتر مدیرکل: 34406480(041)  روابط عمومی : 34406484       کتابخانه مرکزی تبریز: 34435651   کدپستی: 5178736345
  
دورنگار: 34406481(041) پست الکترونیک : P.R@iranpl.ir سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.