اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
آذرشهر
منو
بيشتر
اخبار اخبار
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی
برگزاری نشست قصه گویی و جمع خوانی کتاب در کتابخانه امام علی (ع) قاضی جهان
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی میزبان فعالیت‌های فرهنگی شدند
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شیخ عبدالله مامقانی ممقان
بيشتر
متون عمومي

رئيس اداره شهرستان :
محمد اسد زاده

كتابخانه هاي آذرشهر

الزهرا (س)
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.