فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
برنامه های هفته دوم خرداد 97
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته نخست خردادماه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی در هفته اول خردادماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

آذربایجان شرقی

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری ملکان

تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه و برگزاری مسابقه نقاشی

۴ خرداد

کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

جمع خوانی

۴ خرداد ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید بهشتی مرند

نشست کتاب خوان

۴ خرداد ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس خوشنویسی

۴ خرداد  ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

نشست کتاب خوان

۴ خرداد  ساعت ۱۴:۳۰

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس آموزش نقاشی

۴ خرداد  ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

قصه گویی

۴ خرداد  ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری ملکان

مسابقه نقاشی

۵ خرداد

کتابخانه عمومی شهید فهمیده یامچی
شهرستان مرند

جمع خوانی

۵ خرداد ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید فهمیده یامچی
شهرستان مرند

مسابقه روزنامه دیواری با موضوع ماه مبارک رمضان

۵ خرداد ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

نشست کتاب خوان مدرسه ای با همکاری مدرسه شهید توسلی

۶ خرداد ساعت ۱۱

کتابخانه مرکزی تبریز

قصه گویی + کلاس کاردستی + جمع خوانی ویژه اولیاء

۶ خرداد ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

قصه گویی + کلاس آموزش نقاشی

۶ خرداد  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شمیم کوثر مرند

جمع خوانی کتاب «امیر سکوت و عدالت»

۷ خرداد

کتابخانه مرکزی تبریز

کلاس آموزش نقاشی + قصه گویی

۷ خرداد ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی حسین بن علی(ع) تیمورلو
شهرستان آذرشهر

نشست کتاب خوان

۷ خرداد ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی تربیت تبریز

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۷ خرداد  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس آموزش قرآن کریم ویژه پسران

۷ خرداد  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس آموزش قرآن کریم ویژه دختران

۷ خرداد  ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری ملکان

جمع خوانی + قصه گویی

۸ خرداد

کتابخانه مرکزی تبریز

کلاس آموزش کاردستی + قصه گویی

۸ خرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب
شهرستان مرند

جمع خوانی کتاب به مناسبت شب های قدر

۸ خرداد ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

نشست کتاب خوان

۸ خرداد ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهدای فرهنگی آذرشهر

نشست کتاب خوان

۸ خرداد ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تبریز

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۸ خرداد  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس علمی

۸ خرداد  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه امینی تبریز

جمع خوانی از کتاب های نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

۸ خرداد  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب
شهرستان مرند

شاهنامه خوانی

۹ خرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی حسین کسبه کشکسرای
شهرستان مرند

جمع خوانی و قصه گویی از کتاب های طرح کتاب‌خوان ماه خرداد

۹ خرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

قصه گویی + مسابقه نقاشی از منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

۹ خرداد ساعت ۱۱

کتابخانه مرکزی تبریز

اجرای نمایش + نقاشی

۹ خرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی حسین بن علی(ع) تیمورلو
شهرستان آذرشهر

نشست کتاب خوان ویژه معرفی منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

۹ خرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی المیزان روستای شادباد
شهرستان تبریز

قصه گویی

۹ خرداد  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی تربیت تبریز

نشست معرفی کتاب + قصه گویی برای کودکان

۹ خرداد  ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تبریز

کلاس داستان نویسی ویژه کودکان

۹ خرداد  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی المیزان روستای شادباد
شهرستان تبریز

نشست کتاب خوان

۹ خرداد  ساعت ۱۲

بيشتر
ساعت
شنبه 2 شهريور 1398