فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
نشست «کتاب‌خوان مدرسه ای» توسط کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب
با همکاری مدرسه راوندی انجام گرفت؛ برگزاری نشست «کتاب‌خوان مدرسه ای» توسط کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب در شهرستان مرند با برگزاری نشست کتاب‌خوان مدرسه ای، میهمان جمعی از دانش آموزان و علاقه‌مندان کتاب و کتاب خوانی در مدرسه راوندی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی، نشست «کتاب‌خوان مدرسه ای» کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب مرند با همکاری مدرسه راوندی و حضور تعدادی از دانش آموزان این مدرسه برگزار شد.
در این نشست، کتاب‌های «قصه های من و بابام» نوشته اریش ارز، توسط محمدحسین بارانی؛ «قصه های شاهنامه» نوشته حسین فتاحی، توسط محمدرضا اسلامی؛ «داستانهای یه قل دو قل» نوشته طاهره ایبد، توسط یوسف امیری؛ «آب چیه آی بچه ها؟» نوشتهامیرحسین گرمارودی، توسط علی سان صمدزاده؛ «بعد از پدر» نوشته مصطفی رحمان دوست، توسط محمدامین جواهر اصل معرفی و تجربه خواندن آنها با  دانش آموزان کلاس به اشتراک گذاشته شد.
بيشتر
ساعت
دوشنبه 6 خرداد 1398