فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
برنامه های هفته دوم خرداد 97
1398/3/4 شنبه برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته نخست خردادماه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی در هفته اول خردادماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

آذربایجان شرقی

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری ملکان

تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه و برگزاری مسابقه نقاشی

۴ خرداد

کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

جمع خوانی

۴ خرداد ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید بهشتی مرند

نشست کتاب خوان

۴ خرداد ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس خوشنویسی

۴ خرداد  ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

نشست کتاب خوان

۴ خرداد  ساعت ۱۴:۳۰

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس آموزش نقاشی

۴ خرداد  ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

قصه گویی

۴ خرداد  ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری ملکان

مسابقه نقاشی

۵ خرداد

کتابخانه عمومی شهید فهمیده یامچی
شهرستان مرند

جمع خوانی

۵ خرداد ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید فهمیده یامچی
شهرستان مرند

مسابقه روزنامه دیواری با موضوع ماه مبارک رمضان

۵ خرداد ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

نشست کتاب خوان مدرسه ای با همکاری مدرسه شهید توسلی

۶ خرداد ساعت ۱۱

کتابخانه مرکزی تبریز

قصه گویی + کلاس کاردستی + جمع خوانی ویژه اولیاء

۶ خرداد ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

قصه گویی + کلاس آموزش نقاشی

۶ خرداد  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شمیم کوثر مرند

جمع خوانی کتاب «امیر سکوت و عدالت»

۷ خرداد

کتابخانه مرکزی تبریز

کلاس آموزش نقاشی + قصه گویی

۷ خرداد ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی حسین بن علی(ع) تیمورلو
شهرستان آذرشهر

نشست کتاب خوان

۷ خرداد ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی تربیت تبریز

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۷ خرداد  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس آموزش قرآن کریم ویژه پسران

۷ خرداد  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس آموزش قرآن کریم ویژه دختران

۷ خرداد  ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری ملکان

جمع خوانی + قصه گویی

۸ خرداد

کتابخانه مرکزی تبریز

کلاس آموزش کاردستی + قصه گویی

۸ خرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب
شهرستان مرند

جمع خوانی کتاب به مناسبت شب های قدر

۸ خرداد ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

نشست کتاب خوان

۸ خرداد ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهدای فرهنگی آذرشهر

نشست کتاب خوان

۸ خرداد ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تبریز

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۸ خرداد  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس علمی

۸ خرداد  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه امینی تبریز

جمع خوانی از کتاب های نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

۸ خرداد  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب
شهرستان مرند

شاهنامه خوانی

۹ خرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی حسین کسبه کشکسرای
شهرستان مرند

جمع خوانی و قصه گویی از کتاب های طرح کتاب‌خوان ماه خرداد

۹ خرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

قصه گویی + مسابقه نقاشی از منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

۹ خرداد ساعت ۱۱

کتابخانه مرکزی تبریز

اجرای نمایش + نقاشی

۹ خرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی حسین بن علی(ع) تیمورلو
شهرستان آذرشهر

نشست کتاب خوان ویژه معرفی منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

۹ خرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی المیزان روستای شادباد
شهرستان تبریز

قصه گویی

۹ خرداد  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی تربیت تبریز

نشست معرفی کتاب + قصه گویی برای کودکان

۹ خرداد  ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تبریز

کلاس داستان نویسی ویژه کودکان

۹ خرداد  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی المیزان روستای شادباد
شهرستان تبریز

نشست کتاب خوان

۹ خرداد  ساعت ۱۲

اخبار قبلی
نسخه قابل چاپ
ساعت
شنبه 2 شهريور 1398