اخبار
کتابخانه گردی کتابخانه شهید نیازی لاریجان

کتابخانه گردی کتابخانه شهید نیازی لاریجان

کتابخانه گردی کتابخانه شهید نیازی لاریجان

کتابخانه گردی کتابخانه شهید نیازی لاریجان

کتابخانه گردی کتابخانه شهید نیازی لاریجان

کتابخانه گردی کتابخانه شهید نیازی لاریجان

کتابخانه گردی کتابخانه شهید نیازی لاریجان

کتابخانه گردی کتابخانه شهید نیازی لاریجان

کتابخانه گردی کتابخانه شهید نیازی لاریجان

کتابخانه گردی کتابخانه شهید نیازی لاریجان
1397/12/19 يكشنبه گزارش تصویری کتابخانه گردی نماینده مردم شهرستان های کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی، کتابخانه شهید نیازی لاریجان قلی الله قلی زاده نماینده مردم شهرستان های کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی با همراهی جمعی از مسئولین شهرستان خداآفرین همزمان با اجرای طرح کتابخانه‌گردی، از کتابخانه عمومی شهید نیازی لاریجان بازدید کردند.