اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
آذرشهر
منو
بيشتر
اخبار اخبار
جشن روز جهانی کودک در کتابخانه امام علی(ع) قاضی جهان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی
نشست کتاب‌خوان درکتابخانه عمومی شیخ عبدالله مامقانی ممقان
نشست نمایشنامه خوانی در کتابخانه امام علی(ع) قاضی جهان
نشست مثنوی خوانی و نمایشگاه کتاب در کتابخانه شهدای فرهنگی آذرشهر برگزار شد
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.