اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
مراغه
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
نشست قصه گویی در کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای
برگزاری نشست قصه گویی و جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای
برگزاری نشست قصه گویی و جمع خوانی کتاب در کتابخانه اوحدی مراغه ای
برگزاری نشست جمع خوانی و قصه گویی کتاب در کتابخانه اوحدی مراغه ای
برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای برگزار شد
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

رئیس اداره شهرستان:
پری اسدی

کتابخانه های عمومی
شهرستان مراغه
اوحدی مراغه ای
ثامن الائمه (ع)
خواجه نصیرالدین طوسی
شهید عطایی ورجوی
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.