اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
چاراویماق
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی یادگار امام(ره)
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی یادگار امام (ره)
 نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی یادگار امام (ره)
برگزاری نشست جمع خوانی کتاب و قصه گویی در کتابخانه عمومی یادگار امام(ره)
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

رئیس اداره شهرستان:
عبادی

کتابخانه های عمومی
شهرستان چاراویماق

یادگار امام (ره)
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.