اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
چاراویماق
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
برگزاری نشست کتاب‌خوان مدرسه ای توسط کتابخانه عمومی یادگار امام(ره)
برگزاری نشست کتاب‌خوان مدرسه ای توسط کتابخانه عمومی یادگار امام(ره)
نشست کتاب‌خوان و قصه گویی در کتابخانه عمومی یادگار امام (ره)
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی یادگار امام(ره)
برگزاری نشست کتاب خوان و قصه گویی کتاب در کتابخانه عمومی یادگار امام(ره)
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

رئیس اداره شهرستان:
عبادی

کتابخانه های عمومی
شهرستان چاراویماق
یادگار امام (ره)
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.