اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
بناب
منو
بيشتر
اخبار
برگزاری نشست های قصه گویی و جمع خوانی کتاب در کتابخانه های عمومی بناب
برنامه‌های فرهنگی در کتابخانه‌های آذربایجان شرقی از ابتدای سال ۹۸
برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی بمناسبت هفته کتاب در کتابخانه های عمومی شهرستان بناب
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی
گرامیداشت هفته دفاع مقدس در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
بيشتر
متون عمومي

رئیس اداره شهرستان :
علی قانع

کتابخانه های عمومی 
شهرستان بناب

آیت الله شهید مدرس
کوثر
ابن سینا قره چپق
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.