اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
بناب
منو
بيشتر
اخبار
برگزاری مسابقه نقاشی از کتب نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی توسط کتابخانه شهید مدرس بناب
قصه گویی از کتاب کودک نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی توسط کتابخانه شهید مدرس بناب
برگزاری نشست کتاب‌خوان مدرسه ای توسط کتابخانه عمومی شهید مدرس بناب
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی کوثر بناب
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی شهرستان بناب
بيشتر
متون عمومي

رئیس اداره شهرستان :
علی قانع

کتابخانه های عمومی 
شهرستان بناب
آیت ا... شهید مدرس (ره)
کوثر
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.