| صفحه نخست  |  کتابخانه های استان  |  دستورالعمل ها  تماس با ما |نتایج مسابقات| شیوه نامه خرید و معرفی منابع | پایگاه مقاومت بسیج| دانلود |
اخبار
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته ‌پایانی دی و روزهای ابتدایی بهمن‌ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی در هفته ‌پایانی دی و روزهای ابتدایی بهمن‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته چهارم دی‌ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی در هفته چهارم دی‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته سوم دی‌ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی در هفته سوم دی‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته دوم دی‌ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی در هفته دوم دی‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته نخست دی‌ماه
بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی در هفته اول دی‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.


بيشتر
بيشتر
:: جستجوی کتاب در کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی و کشور   از مرورگر کروم یا موزیلا استفاده نمایید


منو


اخبار
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته ‌پایانی دی و روزهای ابتدایی بهمن‌ماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته چهارم دی‌ماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته سوم دی‌ماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته دوم دی‌ماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته نخست دی‌ماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته چهارم آذرماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته سوم آذرماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته دوم آذرماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته نخست آذرماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته پایانی آبان‌ماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته سوم آبان‌ماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته دوم آبان‌ماه
 برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته نخست آبان‌ماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته ‌پایانی مهر و روزهای ابتدایی آبان‌ماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته چهارم مهرماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته سوم مهرماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته دوم مهرماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته نخست مهرماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته چهارم شهریورماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته سوم شهریورماه
اخبار قبلی


modir@tabrizpl.ir
زمان
دوشنبه 30 دي 1398

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی
دفتر مدیرکل: 34406480(041)  روابط عمومی : 34406484       کتابخانه مرکزی تبریز: 34435651   کدپستی: 5178736345
  
دورنگار: 34406481(041) پست الکترونیک : P.R@iranpl.ir سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.