| صفحه نخست  |  کتابخانه های استان  |  دستورالعمل ها  تماس با ما |نتایج مسابقات| شیوه نامه خرید و معرفی منابع | پایگاه مقاومت بسیج| دانلود |
اخبار
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته پایانی مردادماه
کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی در هفته پنجم مردادماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته چهارم مردادماه
کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی در هفته چهارم مردادماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته سوم مردادماه
کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی در هفته سوم مردادماه ۱۳۹8، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته دوم مردادماه
کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی در هفته دوم مردادماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه‌های ۳ مرداد
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 3 مرداد ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


بيشتر
بيشتر
:: جستجوی کتاب در کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی و کشور   از مرورگر کروم یا موزیلا استفاده نمایید


منو


اخبار
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته پایانی مردادماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته چهارم مردادماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته سوم مردادماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته دوم مردادماه
برنامه‌های ۳ مرداد
 • 1398/5/3 پنجشنبه برنامه‌های ۳ مرداد
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 3 مرداد ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲ مرداد
 • 1398/5/2 چهارشنبه برنامه‌های ۲ مرداد
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه 2 مرداد ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱ مرداد
 • 1398/5/1 سه‌شنبه برنامه‌های ۱ مرداد
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 1 مرداد ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۳۱ تیر
 • 1398/4/31 دوشنبه برنامه‌های ۳۱ تیر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه 31 تیر ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۳۰ تیر
 • 1398/4/30 يكشنبه برنامه‌های ۳۰ تیر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه 30 تیر ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته پایانی تیرماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته چهارم تیرماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته سوم تیرماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته دوم تیرماه
برنامه‌های ۶ تیر
 • 1398/4/6 پنجشنبه برنامه‌های ۶ تیر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 6 تیر ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۵ تیر
 • 1398/4/5 چهارشنبه برنامه‌های ۵ تیر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه 5 تیر ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۴ تیر
 • 1398/4/4 سه‌شنبه برنامه‌های ۴ تیر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 4 تیر ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۳ تیر
 • 1398/4/3 دوشنبه برنامه‌های ۳ تیر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه 3 تیر ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲ تیر
 • 1398/4/2 يكشنبه برنامه‌های ۲ تیر
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه 2 تیر ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته نخست تیرماه
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌ شرقی در هفته پایانی خردادماه
اخبار قبلی


modir@tabrizpl.ir
زمان
پنجشنبه 31 مرداد 1398

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی
دفتر مدیرکل: 34406480(041)  روابط عمومی : 34406484       کتابخانه مرکزی تبریز: 34435651   کدپستی: 5178736345
  
دورنگار: 34406481(041) پست الکترونیک : P.R@iranpl.ir سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.