اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
هریس
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه عمومی امام صادق(ع)
برگزاری نشست كتابخوان در کتابخانه عمومی امام صادق(ع)
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای شهر زرنق
قصه گویی در کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای زرنق
نشست کتاب خوان در کتابخانه شهید محمدرضا فخیمی
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
مسابقه نقاشی در کتابخانه عمومی امام صادق(ع) هريس
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی حضرت آیت الله خامنه ای شهر زرنق
استقبال از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

رئیس اداره شهرستان
حسین میلادی

كتابخانه هاي عمومي 
شهرستان هريس

 
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.