اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
خدا آفرین
منو
بيشتر
منو صفحات عمودي
اخبار
جمع خوانی و قصه گویی کتاب در کتابخانه عمومی خاقانی خداآفرین
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی بمناسبت روز جهانی کودک
گرامیداشت هفته دفاع مقدس در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه عمومی شهید نیازی لاریجان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در جشنواره عشایری بخش گرمادوز
بيشتر
متون عمومي

رئيس اداره شهرستان:

حميد كوهي اصل

كتابخانه های عمومي
خدا آفرين

خاقانی
شهید نیازی لاریجان
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.