اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
سراب
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی سراب
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی شهرستان سراب
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه عمومی شیخ ولی الله اشراقی سراب
نشست کتاب خوان مدرسه ای توسط کتابخانه عمومی شیخ ولی الله اشراقی سراب برگزار شد
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

رئيس اداره شهرستان :
علیرضا آقاخانی

بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.