منو
اخبار
پرسنل واحد اداره كتابخانه ها
تماس با واحدهای ستادی اداره کل
بازديد مديركل كتابخانه هاي عمومي استان از مناطق زلزله زده اهر، هريس و ورزقان
انتصاب مسئول حراست جديد اداره كل كتابخانه هاي استان
معاون اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان منصوب شد.
نمودار سازماني اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان آذربايجان شرقي
1