فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار1398/7/23 سه‌شنبه با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی صورت پذیرفت؛ قصه گویی در کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تبریز کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تبریز با برگزاری نشست قصه گویی، پذیرای جمعی از اعضای کودک و نوجوان این کتابخانه شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، بخش کودک کتابخانه عمومی پروین اعتصامی با برگزاری نشست قصه گویی و معرفی کتاب پذیرای جمعی از اعضای کودک و نوجوان این کتابخانه شد.

بمناسبت روز جهانی کودک کتاب های «قصه ها مثل هایشان» نوشته مصطفی رحمان دوست و «فرانکلین از تاریکی می ترسد» نوشته پالت بورژوا، برای اعضای کودک قصه گویی شد. همچنین کتاب های «نان فقط یک واژه نیست» و«پسته و هفت برادر» نوشته سولماز قربانزاده برای اعضا معرفی شد.

بيشتر
ساعت
دوشنبه 5 خرداد 1399