فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
1398/10/15 يكشنبه با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی صورت گرفت؛ اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه شهید رجایی عجبشیر کتابخانه عمومی شهید رجایی عجبشیر با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، برنامه های متنوع فرهنگی اجرا کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی، کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان عجبشیر با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی میزبان جمعی از اعضا و علاقمندان کتاب و کتابخوانی شد.

برگزاری نشست کتاب خوان مدرسه ای با همکاری مدرسه سعیدی و معرفی کتاب های «کره زمین از چه ساخته شده» نوشته مایز سوزان، توسط: هستی زنبوریان؛ «یک دوست مهربان» تالیف زهرا عبدی، توسط: مهسا رجبی؛ «سفر آرزو» نوشته لینا کیلانی، توسط: اسرا کمالی؛ «پیشی جیلینگ جیلینگ» نوشته ناصر یوسفی، توسط: نسا سنگی؛ «چگونه یک ابر تبدیل به طوفان تندری می شود؟» تالیف مایک گراف، توسط: فاطمه بضاعتی؛ «نجات دنیا در چند ساعت» تالیف جو ریدمن، توسط: آیدا اصلانی؛ برگزاری نشست کتاب خوان کتابخانه ای و معرفی کتاب های «خانواده خوشبخت، فرزند موفق» نوشته خسرو امیرحسینی، توسط: حیدر حشمتی؛ «جاده عشق» تالیف دیپاک چوپرا، توسط: پویا ابراهیم زاده؛ «قدرت نه مثبت» تالیف اوری ویلیام، توسط: امیرحسین همتی؛ «عادت های خوب» تالیف دیرک ماتیسون، توسط: سجاد قنبری؛ «اندیشه های زندگی سازگار و مهار احساسات» نوشته نینان مایکل، توسط عیسی محمدی؛ «مهارتهای زندگی برای نوجوان ها» تالیف جی مک گرا، توسط: امین رنجبری؛ برگزاری نشست جمع خوانی از کتاب های «مجموعه پدیده های طبیعی» تالیف کاترین چمبرز و فرد مارتین، «به بلندای فکرت پرواز خواهی کرد» نوشته مسعود لعلی، برگزاری نشست قصه گویی از کتاب «سفر با بادبادک» نوشته جعفر ابراهیمی و بازدید آموزشیاران و نوآموزان نهضت سوادآموزی از بخش های مختلف کتابخانه از جمله برنامه های فرهنگی اجرا شده توسط کتابخانه عمومی شهید رجایی عجبشیر بود.

بيشتر
ساعت
سه‌شنبه 1 بهمن 1398