فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار

1398/10/15 يكشنبه با همکاری مدرسه سحورا انجام گرفت؛ اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه شهید مهدی باکری ملکان کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری ملکان با همکاری مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی سحورا برنامه های متنوع فرهنگی اجرا کرد.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری ملکان با همکاری مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی سحورا برنامه های متنوع فرهنگی اجرا کرد.

برگزاری نشست قصه گویی از کتاب های «پرنده نشسته روی سرت» نوشته مو ویلمز از انتشارات نشر پرتقال؛ «بزرگترین حیوان جنگل کیه» نوشته مهدیه صفایی نیا از انتشارات چکه؛ «قصه های خوب برای بچه های خوب» نوشته مهدی آذر یزدی از انتشارات امیرکبیر؛ «قصه های برگزیده از کلیله و دمنه» نوشته مهدی آذر یزدی از انتشارات امیرکبیر؛ «جوجه اردک زشت» ترجمه خانه ادبیات توسط کتابدار کتابخانه؛ برگزاری کلاس آموزش کاردستی با موضوع زمستان؛ برگزاری نشست کتاب خوان مدرسه ای؛ برگزاری نشست جمع خوانی از کتاب های «محمد قریب» نوشته فرهاد حسن زاده از انتشارات مدرسه برهان، «فارابی» نوشته عباس جهانگیریان از انتشارات  مدرسه برهان؛ اجرای نمایش خلاق با عنوان «آشپز و پادشاه» نمایشنامه ای کوتاه با مضمون «آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا بی مزه» و برگزاری کارگاه نقاشی با موضوع حیوانات اهلی از جمله برنامه های اجرا شده توسط کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری ملکان بود.

بيشتر
ساعت
سه‌شنبه 1 بهمن 1398