فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی المیزان شادباد آذربایجان شرقی

کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی المیزان شادباد آذربایجان شرقی

کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی المیزان شادباد آذربایجان شرقی

کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی المیزان شادباد آذربایجان شرقی

کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی المیزان شادباد آذربایجان شرقی

کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی المیزان شادباد آذربایجان شرقی

کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی المیزان شادباد آذربایجان شرقی
1397/12/18 شنبه کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی المیزان شادباد آذربایجان شرقی به مناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور جمعی از مسئولین استانی از کتابخانه المیزان شادباد مشایخ شهرستان تبریز بازدید کردند.
اخبار قبلی
نسخه قابل چاپ
ساعت
دوشنبه 6 خرداد 1398