فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
بمناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب «شنگال»

بمناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب «شنگال»

بمناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب «شنگال»
1397/12/18 شنبه بمناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور: برگزاری تبریز نشست قصه گویی کتاب «شنگال» در کتابخانه عمومی آیت الله بنی فضل بمناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب «شنگال» نوشته کیو مکلیر و ترجمه زهره پریرخ در کتابخانه عمومی آیت الله بنی فضل قصه گویی شد.
اخبار قبلی
نسخه قابل چاپ
ساعت
دوشنبه 6 خرداد 1398