فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
کتابخانه گردی خداآفرین

کتابخانه گردی خداآفرین

کتابخانه گردی خداآفرین

کتابخانه گردی خداآفرین

کتابخانه گردی خداآفرین

کتابخانه گردی خاقانی خداآفرین

کتابخانه گردی خاقانی خداآفرین

کتابخانه گردی خاقانی خداآفرین

کتابخانه گردی خاقانی خداآفرین

کتابخانه گردی خاقانی خداآفرین

کتابخانه گردی خاقانی خداآفرین
1397/12/18 شنبه بمناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور: استقبال مسئولین شهرستانی و اعضا از طرح کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی خاقانی خداآفرین به مناسبت پانزدهمین سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور جمعی از مسئولین شهرستانی از کتابخانه عمومی خاقانی شهرستان خداآفرین بازدید کردند.
اخبار قبلی
نسخه قابل چاپ
ساعت
دوشنبه 6 خرداد 1398