فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
کتابخانه‌گردی امام جمعه شهرستان جلفا در کتابخانه میرزاطاهر خوشنویس

کتابخانه‌گردی امام جمعه شهرستان جلفا در کتابخانه میرزاطاهر خوشنویسکتابخانه‌گردی امام جمعه شهرستان جلفا در کتابخانه میرزاطاهر خوشنویس

کتابخانه‌گردی امام جمعه شهرستان جلفا در کتابخانه میرزاطاهر خوشنویس

کتابخانه‌گردی امام جمعه شهرستان جلفا در کتابخانه میرزاطاهر خوشنویس

کتابخانه‌گردی امام جمعه شهرستان جلفا در کتابخانه میرزاطاهر خوشنویس

کتابخانه‌گردی امام جمعه شهرستان جلفا در کتابخانه میرزاطاهر خوشنویس

کتابخانه‌گردی امام جمعه شهرستان جلفا در کتابخانه میرزاطاهر خوشنویس

کتابخانه‌گردی امام جمعه شهرستان جلفا در کتابخانه میرزاطاهر خوشنویس

کتابخانه‌گردی امام جمعه شهرستان جلفا در کتابخانه میرزاطاهر خوشنویس
1397/12/18 شنبه گزارش تصویری: کتابخانه‌گردی امام جمعه شهرستان جلفا در کتابخانه میرزاطاهر خوشنویس حجت‌الاسلام سالار سنجری امام جمعه شهرستان جلفا با همراهی جمعی از مسئولین این شهرستان همزمان با اجرای طرح کتابخانه‌گردی، از کتابخانه عمومی میرزاطاهر خوشنویس جلفا بازدید کردند.
اخبار قبلی
نسخه قابل چاپ
ساعت
شنبه 2 شهريور 1398