فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شهید عطایی روستای ورجوی شهرستان مراغه

کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شهید عطایی روستای ورجوی شهرستان مراغه

کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شهید عطایی روستای ورجوی شهرستان مراغه

کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شهید عطایی روستای ورجوی شهرستان مراغه

کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شهید عطایی روستای ورجوی شهرستان مراغه
1397/12/18 شنبه گزارش تصویری؛ کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شهید عطایی روستای ورجوی شهرستان مراغه همزمان با روز کتابخانه‌گردی و پانزدهمین سالروز تاسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور جمعی از مسئولین مراغه از کتابخانه عمومی شهید عطایی روستای ورجویِ این شهرستان بازدید کردند.
اخبار قبلی
نسخه قابل چاپ
ساعت
دوشنبه 6 خرداد 1398