فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
کتابخانه‌گردی مدیران استانی در کتابخانه عمومی آیت الله بنی فضل تبریز

کتابخانه‌گردی مدیران استانی در کتابخانه عمومی آیت الله بنی فضل تبریز

کتابخانه‌گردی مدیران استانی در کتابخانه عمومی آیت الله بنی فضل تبریز

کتابخانه‌گردی مدیران استانی در کتابخانه عمومی آیت الله بنی فضل تبریز

کتابخانه‌گردی مدیران استانی در کتابخانه عمومی آیت الله بنی فضل تبریز

کتابخانه‌گردی مدیران استانی در کتابخانه عمومی آیت الله بنی فضل تبریز

کتابخانه‌گردی مدیران استانی در کتابخانه عمومی آیت الله بنی فضل تبریز
1397/12/18 شنبه گزارش تصویری کتابخانه‌گردی مدیران استانی در کتابخانه عمومی آیت الله بنی فضل تبریز جواد رحمتی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و محمد محمدپور مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با همراهی جمعی از مسئولین شهرستان تبریز همزمان با اجرای طرح کتابخانه‌گردی، از کتابخانه عمومی آیت الله بنی فضل تبریز بازدید کردند.
اخبار قبلی
نسخه قابل چاپ
ساعت
دوشنبه 6 خرداد 1398