فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
کتابخانه گردی میرداماد

کتابخانه گردی میرداماد

کتابخانه گردی میرداماد
1397/12/18 شنبه گزارش تصویری کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی میرداماد تبریز اعضای کتابخانه و دانش آموزان مدارس از طرح کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی میرداماد استقبال کردند.
اخبار قبلی
نسخه قابل چاپ
ساعت
دوشنبه 6 خرداد 1398