فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی شهرستان سراب

برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی شهرستان سراب

برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی شهرستان سراب

برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی شهرستان سراب

برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی شهرستان سراب

برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی شهرستان سراب
1398/4/13 پنجشنبه با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی انجام گرفت؛ برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی شهرستان سراب کتابخانه های عمومی شهرستان سراب با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی، میزبان اعضای انجمن و جمعی از اعضای کتابخانه های عمومی شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی، کتابخانه های عمومی شهرستان سراب با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی میزبان اعضای انجمن و جمعی از اعضای کتابخانه های عمومی این شهرستان شدند.

برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش مهربان، برگزاری جلسه شورای اداری کارکنان شهرستان سراب با محوریت نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، برگزاری نشست کتاب خوان و کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی با موضوع پیشگیری از مصرف مواد مخدر با عنوان «نه به مواد مخدر»، جمع خوانی کتاب و برگزاری مسابقه بزرگ نقاشی از جمله فعالیت های انجام شده به همت کارکنان کتابخانه های عمومی شهرستان سراب بود.

اخبار قبلی
نسخه قابل چاپ
ساعت
دوشنبه 31 تير 1398