فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته چهارم مردادماه
1398/5/19 شنبه برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته چهارم مردادماه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی در هفته چهارم مردادماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

آذربایجان شرقی

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس آموزش روخوانی قرآن کریم همراه با قصه گویی قرآنی

۱۹ مرداد ساعت ۱۰

کتابخانه مرکزی تبریز

جمع خوانی + کلاس آموزش اوریگامی

۱۹ مرداد ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی پارک شهر مرند

کلاس آموزش خوشنویسی

۱۹ مرداد ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلااس آموزش روخوانی قرآن کریم همراه با قصه گویی قرآنی

۲۰ مرداد ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهریار تبریز

کلاس آموزش و روخوانی قرآن کریم

۲۰ مرداد ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تبریز

نشست کتاب خوان

۲۰ مرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهریار تبریز

قصه گویی + کاردستی

۲۰ مرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تبریز

کلاس داستان نویسی

۲۰ مرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی رشدیه تبریز

کلاس آموزش نقاشی

۲۰ مرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) تبریز

نشست کتاب خوان

۲۰ مرداد ساعت ۱۱

کتابخانه مرکزی تبریز

بلند خوانی کتاب + کلاس آموزش کاردستی

۲۰ مرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهریار تبریز

شهریار خوانی

۲۰ مرداد ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهریار تبریز

شاهنامه خوانی ویژه کودکان

۲۰ مرداد ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) تبریز

کلاس آموزش نقاشی

۲۰ مرداد ساعت ۱۷:۳۰

کتابخانه عمومی شیخ سلار خسروشاه
شهرستان تبریز

قصه گویی

۲۰ مرداد ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

نقاشی

۲۰ مرداد ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تبریز

کلاس نقاشی + کاردستی

۲۲ مرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تبریز

کلاس آموزش خوشنویسی

۲۲ مرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی حاج صمد صادقی اسفهلانی
شهرستان تبریز

قصه گویی

۲۲ مرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) تبریز

کلاس آموزش روخوانی قرآن کریم

۲۲ مرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آیت الله بنی فضل تبریز

قصه گویی + جمع خوانی

۲۲ مرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی رشدیه تبریز

کلاس آموزش خوشنویسی

۲۲ مرداد ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شمیم کوثر مرند

جمع خوانی

۲۲ مرداد ساعت ۱۶

کتابخانه مرکزی تبریز

جمع خوانی + بلندخوانی کتاب

۲۲ مرداد ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی آیت الله بنی فضل تبریز

کارگاه انجام بازی های فکری کودکان

۲۲ مرداد ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی تربیت تبریز

نشست کتاب خوان

۲۲ مرداد ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی پارک شهر مرند

کلاس آموزش خوشنویسی

۲۲ مرداد ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهریار تبریز

نشست کتاب خوان

۲۲ مرداد ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس طب سنتی و اصلاح تغذیه

۲۳ مرداد ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس خوشنویسی

۲۳ مرداد ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تبریز

نشست معرفی کتاب

۲۳ مرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) تبریز

قصه گویی + کاردستی

۲۳ مرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی خواجه نصیرالدین طوسی
شهرستان مراغه

قصه گویی

۲۳ مرداد ساعت ۱۱

کتابخانه مرکزی تبریز

قصه گویی + آموزش نقاشی

۲۳ مرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی علامه امینی تبریز

مسابقه نقاشی

۲۳ مرداد ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی علامه امینی تبریز

نشست کتاب خوان

۲۳ مرداد ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی پارک شهر مرند

کلاس آموزش نقاشی

۲۳ مرداد ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی حضرت ولی‌عصر(عج) تبریز

نشست کتاب خوان

۲۳ مرداد ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

نشست کتاب خوان

۲۳ مرداد ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی پارک شهر مرند

کلاس آموزش کاردستی + جمع خوانی

۲۴ مرداد ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی تربیت تبریز

قصه گویی + کارگاه انجام بازی های فکری کودکان

۲۴ مرداد ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه مرکزی تبریز

اجرای نمایش + بلندخوانی کتاب

۲۴ مرداد ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تبریز

داستان نویسی

۲۴ مرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی میرداماد تبریز

قصه گویی

۲۴ مرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی المیزان روستای شادآباد
 شهرستان تبریز

قصه گویی + جمع خوانی

۲۴ مرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شیخ سلار خسروشاه
شهرستان تبریز

جمع خوانی

۲۴ مرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید علی رشتاک بارانلو
شهرستان تبریز

قصه گویی

۲۴ مرداد ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

جمع خوانی + قصه گویی + کلاس آموزش نقاشی

۲۴ مرداد ساعت ۱۱

اخبار قبلی
نسخه قابل چاپ
ساعت
پنجشنبه 31 مرداد 1398