فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته دوم شهریورماه
1398/6/9 شنبه برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته دوم شهریورماه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

آذربایجان شرقی

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس آموزش روخوانی قرآن کریم همراه با قصه گویی قرآنی

۱۰ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب
شهرستان مرند

جمع خوانی

۱۰ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای فرهنگی آذرشهر

قصه گویی

۱۰ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهریار تبریز

کلاس آموزش و روخوانی قرآن کریم

۱۰ شهریور ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) تبریز

نشست کتاب خوان

۱۰ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شیخ سلار خسروشاه
شهرستان تبریز

قصه گویی

۱۰ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهریار تبریز

شاهنامه خوانی ویژه کودکان

۱۰ شهریور ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) تبریز

کلاس آموزش نقاشی

۱۰ شهریور ساعت ۱۷:۳۰

کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

نشست کتاب خوان

۱۰ شهریور ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس نقاشی

۱۰ شهریور ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تبریز

کلاس نقاشی + کلاس کاردستی

۱۱ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهریار تبریز

قصه گویی + کلاس کاردستی

۱۱ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهدای فرهنگی آذرشهر

کلاس آموزش کاردستی

۱۱ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شیخ سلار خسروشاه
شهرستان تبریز

جمع خوانی

۱۱ شهریور ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی رشدیه تبریز

کلاس خوشنویسی

۱۱ شهریور ساعت ۱۷:۳۰

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تبریز

نشست معرفی کتاب + قصه گویی + نمایشنامه خوانی

۱۲ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب
شهرستان مرند

کلاس آموزش حفظ و روانخوانی قرآن کریم

۱۲ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام علی(ع) قاضی جهان
شهرستان آذرشهر

نشست معرفی و جمع خوانی کتاب + کلاس آموزش اوریگامی ویژه کودکان

۱۲ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تبریز

کارگاه فرزند پروری

۱۲ شهریور ساعت ۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تبریز

کلاس داستان نویسی

۱۲ شهریور ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی شهریار تبریز

شهریار خوانی

۱۲ شهریور ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی پارکشهر مرند

کلاس آموزش خوشنویسی

۱۲ شهریور ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

جمع خوانی

۱۳ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی علامه امینی تبریز

قصه گویی + جمع خوانی

۱۳ شهریور ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی پارکشهر مرند

کلاس آموزش نقاشی و طراحی

۱۳ شهریور ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهریار تبریز

نشست کتاب خوان

۱۳ شهریور ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی پارکشهر مرند

کلاس آموزش اوریگامی + قصه گویی

۱۴ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی تربیت تبریز

قصه گویی

۱۴ شهریور ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی المیزان روستای شادآباد
 شهرستان تبریز

قصه گویی + نشست کتاب خوان

۱۴ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) تبریز

کلاس آموزش روخوانی قرآن کریم

۱۴ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

قصه گویی+ نقاشی و رنگ آمیزی

۱۴ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام علی(ع) قاضی جهان
شهرستان آذرشهر

معرفی و جمع خوانی کتاب + آموزش اوریگامی ویژه کودکان

۱۴ شهریور ساعت ۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تبریز

کلاس داستان نویسی

۱۴ شهریور ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس آموزش روخوانی قرآن کریم همراه با قصه گویی قرآنی

۹ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس آشنایی با طب سنتی و اصلاح تغذیه

۹ شهریور ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس خوشنویسی

۹ شهریور ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تبریز

نشست کتاب خوان

۹ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تبریز

کلاس نقاشی + کلاس کاردستی

۹ شهریور ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی رشدیه تبریز

کلاس آموزش نقاشی

۹ شهریور ساعت ۱۷:۳۰

کتابخانه عمومی رشدیه تبریز

کلاس خوشنویسی

۹ شهریور ساعت ۱۷:۳۰

کتابخانه عمومی شهدای فرهنگی آذرشهر

کلاس آموزش نقاشی

۹ شهریور ساعت ۱۸

اخبار قبلی
نسخه قابل چاپ
ساعت
چهارشنبه 27 شهريور 1398