فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
جمع خوانی کتاب «ادب نبوی» در کتابخانه شیخ شهاب الدین اهری

جمع خوانی کتاب «ادب نبوی» در کتابخانه شیخ شهاب الدین اهری
1397/9/12 دوشنبه اهر: جمع خوانی کتاب «ادب نبوی» در کتابخانه شیخ شهاب الدین اهری کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری با حضور زبان آموزان آموزشگاه زبان دورهمی نشست جمع خوانی کتاب برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری با حضور زبان آموزان آموزشگاه زبان دورهمی، نشست جمع خوانی کتاب برگزار کرد.

زبان آموزان آموزشگاه زبان دورهمی ضمن بازدید از بخش های مختلف کتابخانه و آشنایی با برنامه های فرهنگی و انواع خدمات کتابخانه ای، کتاب «ادب نبوی» نوشته مجتبی تهرانی را جمع خوانی کردند.

اخبار قبلی
نسخه قابل چاپ
ساعت
جمعه 30 فروردين 1398