فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و استعمال دخانیات و بلوغ در نوجوانان
1397/10/20 پنجشنبه به همت کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب در شهرستان مرند: کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و استعمال دخانیات و بلوغ در نوجوانان برگزار شد کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و استعمال دخانیات و بلوغ در نوجوانان ویژه دختران به همت کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب در شهرستان مرند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و استعمال دخانیات و بلوغ در نوجوانان ویژه دختران به همت کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب در شهرستان مرند و با همکاری واحد سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهر بناب مرند برگزار شد.

این کارگاه آموزشی به منظور ارتقاء سطح دانش و آشنایی اعضای کتابخانه با آثار و عواقب مصرف مواد مخدر و همچنین به منظور آشنایی دختران با تغییرات فیزیولوژیکی و آشنایی با مسائل دوران بلوغ با حضور بیش از 80 نفر از بانوان این شهر برگزار گردید.

اخبار قبلی
نسخه قابل چاپ
ساعت
پنجشنبه 30 خرداد 1398