فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
با هدف جلب مشارکت مردمی در نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی؛ برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی اجرا شد کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در راستای معرفی منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی و جذب مشارکت اعضا، برنامه های متنوع فرهنگی اجرا کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، در راستای معرفی منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی و جذب مشارکت حداکثری اعضا، کتابخانه های عمومی استان برنامه های متنوع فرهنگی اجرا کردند.

کتابخانه عمومی ولایت هوراند

برگزاری مسابقه نقاشی از کتاب های «امام رضا علیه السلام» نوشته زهرا عبدی و «کبوتر و آهوها» نوشته احمد میرزاده با همکاری مدرسه دخترانه سمیه و مدرسه پسرانه استاد شهریار، جمع خوانی کتاب های «درختی که بال درآورد» نوشته مجید ملامحمدی، «راز آن بوی شگفت: داستانی بر اساس زندگی امام رضا(ع)» نوشته فریبا کلهر و قصه گویی از کتاب «کبوتر و آهوها» نوشته احمد میرزاده در جهت معرفی منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی از جمله برنامه های اجرا شده در کتابخانه ولایت شهرستان هوراند بود.

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/14/3/164180.jpg

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/14/3/164177.jpg

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/14/3/164178.jpg

کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

جمع خوانی و قصه گویی از کتاب «کبوترها و آهوها» نوشته احمد میرزاده، معرفی و قصه گویی کتاب «هشت قصه از امام جواد(ع)» نوشته حسین فتاحی، برگزاری نشست کتاب خوان و معرفی کتاب‌های «فصل فیروزه» نوشته محبوبه زارع، توسط رضا رضازاده، «سیره تقوی» نوشته جواد محدثی، توسط فاطمه حیدری؛ «ابوالفضل نهضت رضوی» نوشته محمدرضا سنگری، توسط سهیلا حسینی؛ «پژوهشی در زندگانی امام علی بن موسی الرضا (ع)» نوشته محمدباقر شریف القریشی، توسط مرتضی حبیبی؛ «زندگی و شهادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع)» نوشته محسن رمضانی، توسط عیسی سلیمانی؛ «حضرت معصومه (ع)» نوشته علی اکبر مهدی پور، توسط محمود یوسفی از جمله برنامه های اجرا شده در کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای بود.

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/14/3/164175.jpg

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/14/3/164176.jpg

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/14/3/164174.jpg

کتابخانه عمومی آیت الله میلانی اسکو

جمع خوانی کتاب «درختی که بال درآورد» نوشته مجید ملامحمدی، قصه گویی از کتاب «کبوتر و آهوها» نوشته احمد میرزاده با هدف معرفی منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی و آشنایی اعضای کودک کتابخانه با حضرت امام رضا(ع) از جمله برنامه های اجرا شده در کتابخانه عمومی آیت الله میلانی اسکو بود.

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/14/3/164165.jpg

کتابخانه عمومی آیت الله نجفی اهری

معرفی کتاب های «امام رضا علیه السلام» نوشته زهرا عبدی، «کبوتر و آهوها» نوشته احمد میرزاده، «فاطمه و فاطمه» نوشته محمد مهاجرانی و «هشت قصه از امام جواد(ع)» نوشته حسین فتاحی برای گروه سنی کودک (4 تا 12 سال) و همچنین معرفی کتاب های «راز آن بوی شگفت» نوشته فریبا کلهر، «با کبوترهای گنبد» نوشته احمد میرزاده و «درختی که بال درآورد» نوشته مجید ملامحمدی برای گروه سنی نوجوان (13 تا 17 سال) از جمله برنامه های اجرا شده توسط کتابخانه عمومی آیت الله نجفی اهری بود.

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/14/3/164170.jpg

کتابخانه عمومی حکمت بستان آباد

برگزاری نشست جمع خوانی کتاب های «درختی که بال درآورد» نوشته مجید ملامحمدی و «هشت قصه از امام جواد(ع)» نوشته حسین فتاحی از سری کتاب های نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان بستان آباد از جمله برنامه های کتابخانه عمومی حکمت بود.

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/14/3/164167.jpg

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/14/3/164166.jpg

کتابخانه عمومی آیت الله الهامی کلوانق در شهرستان هریس

برگزاری نشست کتاب خوان مدرسه ای با همکاری مدرسه دخترانه سمیه و معرفی کتاب های «باکبوتر های گنبد» نوشته احمد میرزاده توسط مریم معزان، «فاطمه و فاطمه» نوشته سید محمد مهاجرانی، توسط پریسا نخلستانی، «هشت قصه از امام جواد(ع)» نوشته حسین فتاحی، توسط زهرا موصلی؛ «کبوترها و آهوها» نوشته سیداحمد میرزاده، توسط زهرا پریزاد و «پهلوان پهلوانان» نوشته نادر ابراهیمی، توسط رقیه الهیاری و همچنین برگزاری نشست جمع خوانی کتاب های «راز آن بوی شگفت» نوشته فریبا کلهر، «درختی که بال در آورد» نوشته مجید ملامحمدی و «با کبوترهای گنبد» نوشته سیداحمد میرزاده، از منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ویژه گروه سنی نوجوان با همکاری مدرسه پسرانه بعثت از جمله برنامه های اجرا شده توسط کتابخانه عمومی آیت الله الهامی کلوانق بود.

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/14/3/164173.jpg

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/14/3/164169.jpg

کتابخانه عمومی خاقانی خداآفرین

برگزاری نشست کتاب خوان با هدف معرفی منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی و معرفی کتاب های «هشت قصه از امام جواد(ع)» نوشته حسین فتاحی، توسط ماهان حسین پور؛ «ابوالفضل نهضت رضوی: زندگانی حضرت احمدبن موسی(ع)» نوشته محمدرضا سنگری، توسط مبین بقوری؛ «فاطمه و فاطمه» نوشته محمد مهاجرانی، توسط مهدی همتی؛ «با کبوترهای گنبد» نوشته سیداحمد میرزاده، توسط امیرحسین اصلانی؛ «امام رضا(ع)» نوشته زهرا عبدی، توسط علیرضا بلکانه، «رمان تیک» نوشته موسسه مصباح الهدی، توسط سالار بشیری و «کاش تو را می دیدم» نوشته مژگان شیخی، توسط طاها قلیزاده از جمله برنامه های اجرا شده در کتابخانه عمومی خاقانی خداآفرین بود.

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/14/3/164168.jpg

نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی شهید فهمیده یامچی

در این نشست، کتاب های «امام رضا علیه السلام» نوشته زهرا عبدی، توسط اسما خراط؛ «هشت قصه از امام جواد علیه السلام» نوشته حسین فتاحی، توسط زهرا شبان زاده؛ «با کبوترهای گنبد: سروده هایی درباره امام رضا علیه السلام برای نوجوانان» نوشته سید احمد میرزاده، توسط مهیا فرهمندی؛ «مهربان ترین پیامبر» نوشته غلامرضا حیدری ابهری، توسط فاطمه جنگی؛ «ماه در چاه» نوشته شهرام شفیعی، توسط معصومه پسندیده؛ «ماه غریب من: داستان زندگی امام رضا علیه السلام» نوشته مجید ملامحمدی، توسط معصومه گل کار معرفی و تجربه خواندن آن ها با اعضای کتابخانه و مخاطبین به اشتراک گذاشته شد.

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/14/3/164171.jpg

گفتنی است، معرفی منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، قصه گویی و جمع خوانی از کتاب «امام رضا علیه السلام» نوشته زهرا عبدی در کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری ملکان و معرفی کتاب های «کبوترها و آهوها» نوشته احمد میرزاده، «با کبوترهای گنبد» نوشته سیداحمد میرزاده و جمع خوانی کتاب «هشت قصه از امام جواد علیه السلام» نوشته حسین فتاحی در کتابخانه عمومی تربیت تبریز از جمله برنامه های اجرا شده در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی بود.

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/14/3/164172.jpg

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/14/3/164164.jpg

بيشتر
ساعت
دوشنبه 18 آذر 1398