فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته سوم تیرماه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی در هفته سوم تیرماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

آذربایجان شرقی

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس روخوانی و تجوید قرآن کریم

۱۵ تیر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس خوشنویسی + کلاس نقاشی

۱۵ تیر  ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تبریز

کلاس خوشنویسی

۱۵ تیر  ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهریار تبریز

کلاس روخوانی قرآن کریم

۱۶ تیر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) تبریز

کلاس آموزش نقاشی

۱۶ تیر  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آیت الله بنی فضل تبریز

قصه گویی

۱۶ تیر  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تبریز

نشست کتاب خوان

۱۶ تیر  ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهریار تبریز

شاهنامه خوانی

۱۶ تیر  ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهریار تبریز

کلاس آموزش نقاشی

۱۶ تیر  ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

قصه گویی

۱۶ تیر  ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس نقاشی

۱۶ تیر ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس قرائت قرآن کریم

۱۷ تیر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حکیم مدرس زنوزی
شهرستان مرند

جمع خوانی

۱۷ تیر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تبریز

جمع خوانی + قصه گویی

۱۷ تیر  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) تبریز

قصه گویی + کلاس نقاشی

۱۷ تیر  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب
شهرستان مرند

قصه گویی

۱۷ تیر  ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی علامه امینی تبریز

قصه گویی

۱۷ تیر  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی رشدیه تبریز

کلاس آموزش نقاشی

۱۷ تیر  ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی علامه جعفری تبریز

جمع خوانی

۱۷ تیر  ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهریار تبریز

کلاس قرائت قرآن کریم

۱۸ تیر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس نقاشی

۱۸ تیر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) تبریز

شعر خوانی + قصه خوانی

۱۸ تیر  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آیت الله بنی فضل تبریز

قصه گویی

۱۸ تیر  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی رشدیه تبریز

کلاس آموزش خوشنویسی

۱۸ تیر  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس نقاشی + قصه گویی

۱۸ تیر  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تبریز

داستان نویسی

۱۸ تیر  ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تبریز

خوشنویسی

۱۸ تیر  ساعت ۹

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) تبریز

کارگاه بازی های فکری و محلی

۱۹ تیر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس طب سنتی و اصلاح تغذیه

۱۹ تیر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب
شهرستان مرند

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۹ تیر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تبریز

کلاس خوشنویسی + کلاس نقاشی

۱۹ تیر  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) تبریز

نشست کتاب خوان

۱۹ تیر  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس خوشنویسی

۱۹ تیر  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

شهرستان مراغه

نشست کتاب خوان

۱۹ تیر  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی حضرت ولی‌عصر(عج) تبریز

نشست کتاب خوان

۱۹ تیر  ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهریار تبریز

کلاس آموزش نقاشی

۱۹ تیر  ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس علمی

۱۹ تیر  ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی تربیت تبریز

کلاس آموزش نقاشی

۲۰ تیر  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهریار تبریز

نمایشنامه خوانی

۲۰ تیر  ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی تبریز

کلاس داستان نویسی

۲۰ تیر  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی پارک شهر مرند

قصه گویی

۲۰ تیر  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

شهرستان مراغه

قصه گویی

۲۰ تیر  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی تربیت تبریز

قصه گویی

۲۰ تیر  ساعت ۱۱:۳۰

بيشتر
ساعت
پنجشنبه 30 آبان 1398