فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار

با همکاری شبکه بهداشت و شهرداری شهرستان تیکمه داش انجام گرفت؛ برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی در کتابخانه عمومی آیت اله شهیدی کارگاه آموزشی مهارت های زندگی با همکاری شبکه بهداشت و شهرداری تیکمه داش با حضور جمعی از اعضا و علاقمندان در محل کتابخانه عمومی آیت اله شهیدی تیکمه داش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان‌شرقی، کتابخانه عمومی آیت اله شهیدی تیکمه داش با همکاری شبکه بهداشت و شهرداری شهرستان، کارگاه آموزش مهارت های زندگی را با حضور جمعی از اعضای این کتابخانه برگزار کرد.

در این کارگاه آموزشی موضوعاتی همچون اضطراب و شکست، مهارت های مقابله با شکست، قبول شکست و مقابله با اضطراب و نحوه غلبه بر آن توسط مدرس این کارگاه تدریس شد.

گفتنی است کارگاه آموزشی مهارت های زندگی با هدف افزایش مهارت های ارتباطی در خانواده و مهارت های خود به صورت رایگان برگزار می شود.

بيشتر
ساعت
دوشنبه 18 آذر 1398