فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار

قصه گویی و آموزش کاردستی در کتابخانه شیخ شهاب الدین اهری کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری با برگزاری نشست قصه گویی و آموزش کاردستی، پذیرای جمعی از اعضا و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری با برگزاری نشست قصه گویی و آموزش کاردستی، پذیرای جمعی از اعضا و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی شد.

در این نشست داستان «پدر نقره چیست؟» از کتاب «افسانه ها 1: داستان های فلسفی جهان» ترجمه: ترانه وفایی از سلسله مباحث فلسفه برای کودک، با موضوع «خودبینی» برای اعضا بازگویی شد و در ادامه کاردستی خرگوش به کودکان آموزش داده شد.

بيشتر
ساعت
پنجشنبه 8 خرداد 1399