فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی صورت پذیرفت؛ قصه گویی در کتابخانه آیت الله نجفی اهری کتابخانه عمومی آیت الله نجفی اهری با برگزاری نشست قصه گویی پذیرای جمعی از اعضای کودک و نوجوان این کتابخانه شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، بخش کودک کتابخانه عمومی آیت الله نجفی اهری با برگزاری نشست قصه گویی پذیرای جمعی از اعضای کودک و نوجوان این کتابخانه شد.

در این نشست که بمناسبت روز تکریم سالمندان برگزار شد کتاب های «عکس کودکی پدربزرگ» نوشته احمد غلامی، «اگر من جای تو بودم» نوشته کلر ژوبرت با موضوع خوشحال کردن پدر و مادر، برای اعضای کودک قصه گویی شد. همچنین آموزش کارت تبریک، نوشتن دلنوشته برای پدربزرگ و مادربزرگ ها، مسابقه نقاشی، ویژه برنامه گرامیداشت هفته نیروی انتظامی همراه با توصیه های انتظامی به کودکان و کارگاه انجام بازی های فکری از دیگر فعالیت های بخش کودک کتابخانه عمومی آیت الله نجفی اهری بود.

بيشتر
ساعت
پنجشنبه 8 خرداد 1399