فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار


گزارش تصویری/ اجرای برنامه های فرهنگی بمناسبت هفته کتاب در کتابخانه امیرالمومنین(ع) ورزقان کتابخانه عمومی امیرالمومنین(ع) ورزقان همزمان با هفته کتاب، برنامه های متنوع فرهنگی اجرا کرد.
بيشتر
ساعت
پنجشنبه 21 آذر 1398