فهرست

گزارش تصویری

با حضور معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد، کتابخانه و قرائتخانه خیرساز زنده یاد بانو صدیقه قره چمنی افتتاح شد

همزمان با هفته کتاب، کتابخانه و قرائتخانه خیرساز زنده یاد بانو صدیقه قره چمنی (ساختمان شماره ۲ کتابخانه مرکزی تبریز) با حضور معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد افتتاح شد.