فهرست

گزارش تصویری

ضدعفونی کتابخانه های استان آذربایجان شرقی برای جلوگیری از همه گیر شدن ویروس کرونا

با توجه به شیوع ویروس کرونا در مناطقی از سطح کشور و هشدارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا، روند ضدعفونی کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در حال انجام است.