فهرست

چندرسانه ای

بزرگداشت 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی

به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان جلفا و بمناسبت بزرگداشت 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی نشست کتابخوان با محوریت روابط عمومی و ارتباطات برگزار شد.