فهرست

اخبار شهرستان ها

در پویش درختکاری:

بیش از 1100 اصله نهال مثمر در محوطه کتابخانه مرکزی تبریز کاشته شد

بیش از 1100 اصله نهال میوه توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری؛ بنیاد علوی، و تعدادی از همکاران کتابخانه مرکزی تبریز در محوطه فضای سبز این کتابخانه کاشته شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی، بیش از  1100 اصله نهال مثمر در پویش درختکاری با همکاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، بنیاد علوی، و تعدادی از همکاران کتابخانه مرکزی تبریز در محوطه این کتابخانه کاشته شد.

در این پویش همکاران کتابخانه مرکزی تبریز با ثبت نام در پرتال سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مبنی بر کاشت نهال رایگان در حیاط منازل، تعداد 150 اصله نهال سهمیه خود را به فضای سبز کتابخانه مرکزی تبریز اهدا کردند. که توسط عوامل ساعی شهرداری منطقه 7 تبریز کاشته شد. در راستای این پویش شهرداری منطقه 7 تبریز 700 اصله نهال و 300 اصله نهال میوه نیز از طرف بنیاد علوی به کتابخانه مرکزی تبریز اهدا شد.

گفتنی است بیش از 90 اصله نهال میوه نیز توسط سایر همکاران و مسئول کتابخانه مرکزی تبریز جهت کاشت در فضای سبز این کتابخانه اهدا شد.

عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ