فهرست

اخبار شهرستان ها

همزمان با سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛

طرح کتابخانه گردی در کتابحانه های عمومی آذربایجان شرقی اجرا شد

همزمان با ۱۷ اسفندماه، سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مسئولین استانی و شهرستانی در طرح کتابخانه گردی از کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی، همزمان با ۱۷ اسفندماه سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، شهرام خدایی، مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی و مسئولین استانی و شهرستانی در طرح کتابخانه گردی از کتابخانه های عمومی منتخب استان بازدید کردند.