فهرست

اخبار شهرستان ها

همزمان با سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر انجام شد؛

برگزاری نشست کتاب خوان توسط کتابخانه سیار پیک صبا تبریز

کتابخانه سیار پیک صبا تبریز همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، نشست کتاب خوان مجازی در محیط اسکای روم برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، کتابخانه سیار پیک صبا تبریز همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، نشست کتاب خوان مجازی در محیط اسکای روم برگزار کرد.
 در این نشست کتاب های «به خرمشهر رسیدیم» نوشته مرتضی مساح، توسط حمیده عظیمی مسئول کتابخانه معلم لیوارجان از شهرستان جلفا؛ «خرمشهر در آتش» ترجمه رسول رضاگاه، توسط پریسا میرزایی کتابدار کتابخانه دانش شیرامین از شهرستان آذرشهر؛ «ماموریت در خرمشهر» ترجمه مهرداد آزاد، توسط سمیرا غفاری کتابدار کتابخانه عمومی امیرالمومنین(ع) ورزقان؛ «پوتین های مریم» نوشته فریبا طالش پور، توسط زینب وفایی کتابدار کتابخانه مرکزی تبریز؛ «یادداشت های خرمشهر» نوشته بهروز مرادی، توسط امینه سیاهی کتابدار کتابخانه فرهنگ هادیشهر و «اولین مسافر خرمشهر» نوشته مرتضی مساح، توسط اکرم گل محمدپور از شهرستان جلفا استان آذربایجان شرقی معرفی و تجربه خواندن آنها با حاضرین به اشتراک گذاشته شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ