فهرست

اخبار شهرستان ها

با معرفی 6 کتاب انجام شد؛

برگزاری نشست کتاب خوان مجازی توسط کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان های آذرشهر و جلفا

کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان های آذرشهر و جلفا با همکاری یکدیگر نشست کتاب خوان مجازی با معرفی 6 کتاب در پلتفرم اسکای روم برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان های آذرشهر و جلفا با همکاری یکدیگر نشست کتاب خوان مجازی با معرفی 6 کتاب در محیط اسکای روم برگزار کردند.
در این نشست کتاب های «قحطی بزرگ» نوشته محمدقلی مجد، توسط ناصر صفابخش مسئول کتابخانه میرزا طاهر خوشنویس جلفا؛ «روزهای فاطمه» نوشته علی صفایی حائری، توسط حمیده عظیمی کتابدار کتابخانه معلم لیوارجان و رابط فرهنگی شهرستان جلفا؛ «دیدار در هاید پارک» نوشته علی اکبر کاظمی گرجی، توسط شهربانو نادری کتابدار کتابخانه فرهنگ هادیشهر؛ «پنج آرزو» نوشته گی هندریکز و ترجمه فریده مهدوی دامغانی، توسط سریه علی نژاد مسئول امور اداری و مالی کتابخانه های عمومی شهرستان آذرشهر؛ «گهواره ای برای دخترم» نوشته فرشته سید قاسمی، توسط فاطمه بهشت دوست مسئول کتابخانه عمومی شهدای فرهنگی شهرستان آذرشهر؛ «ناز بالش» نوشته هوشنگ مرادی کرمانی، توسط حسن بلندی کتابدار و رابط فرهنگی شهرستان آذرشهر معرفی شد.

 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ