فهرست

اخبار شهرستان ها

کارگاه آموزشی روش های مقابله با استرس در دوران کرونا

اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مراغه با همکاری اداره بهزیستی شهرستان، کارگاه آموزشی روش های مقابله با استرس در دوران کرونا با حضور مرتضی عظیمی مشاور اداره بهزیستی و کارشناس پیشگیری برگزار کرد.

نسخه قابل چاپ