فهرست

اخبار شهرستان ها

همزمان با هفته کتاب انجام شد؛

اهداي 550 جلد كتاب و 200 نشريه داخلي و خارجي به كتابخانه مركزي تبريز

همزمان با بيست و هشتمين دوره هفته كتاب، دكتر محمد علي محجل شجا، در اقدامي ارزشمند تعداد 550 جلد كتاب و 200 نشريه داخلي و خارجي از مجموعه شخصي خود را به كتابخانه مركزي تبريز اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان آذربايجان شرقي، همزمان با بيست و هشتمين دوره هفته كتاب، دكتر محمد علي محجل شجا، پزشک نام آشنای تبریزی در اقدامي ارزشمند و به منظور گسترش فرهنگ مطالعه و غناي هرچه بيشتر منابع كتابخانه، تعداد 550 جلد كتاب و 200 نشريه داخلي و خارجي از مجموعه شخصي خود را به كتابخانه مركزي تبريز اهدا کرد.
كتاب هاي اهدايي دكتر محجل شجا شامل موضوعات مختلف به ويژه حوزه تاريخ، ادبيات، پزشكي و روانشناسي می باشد. دكتر محجل شجا داراي مقالات بسياري در نشريات داخلي و بين المللي در زمينه پزشكي مي باشد، هدف خود از اين اقدام را ارتقاي فرهنگ مطالعه و كتابخواني، تأمين و تقويت منابع و معرفي كتابخانه هاي عمومي به مردم در بيست و هشتمين دوره هفته كتاب دانست.
پويش «اهداي كتاب، اهداي آگاهي» از طرح هاي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، به منظور ارتقاي فرهنگ مطالعه و كتابخواني، تأمين و تقويت منابع كتابخانه‌هاي عمومي و ايجاد تعلق در تأمين منابع كتابخانه‌ها و معرفي كتابخانه‌هاي عمومي اجرا مي شود. بر اين اساس، مردم و خيرين مي‌توانند با مراجعه به نزديك ترين كتابخانه عمومي، كتاب‌هاي خوانده شده و بدون استفاده خود را براي استفاده ديگران به كتابخانه هديه كنند.

 
نسخه قابل چاپ