اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
منو صفحات عمودي
منو
بيشتر
اخبار
برگزاری نمایشگاه کتاب، عکس و دستاوردهای مبارزه با مواد مخدر در شهرستان هوراند
بازدید علی پیروزمنش، معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از کتابخانه عمومی ولایت شهرستان هوراند
کتابخانه ها از ارکان مهم رشد و توسعه فرهنگی هر جامعه است
سومین جلسه انجمن کتابخانه عمومی ولایت در سال 1399 برگزار شد
بازگشایی کتابخانه های عمومی 14 شهرستان استان آذربایجان شرقی
بيشتر
متون عمومي
1393/1/27 چهارشنبه
رئيس اداره شهرستان:
با توجه به جديدالتأسيس
بودن اين شهرستان، امور
كتابخانه ها زير نظر اداره
شهرستان اهر انجام مي گيرد

كتابخانه هاي عمومي
شهرسان هوراند
ولايت
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.