اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
هوراند
منو صفحات عمودي
منو
بيشتر
اخبار
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی میزبان فعالیت‌های فرهنگی شدند
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
برگزاری نشست قصه گویی در روستای توبین توسط کتابخانه عمومی ولایت هوراند
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه عمومی ولایت هوراند
بيشتر
متون عمومي
رئيس اداره شهرستان:
با توجه به جديدالتأسيس
بودن اين شهرستان، امور
كتابخانه ها زير نظر اداره
شهرستان اهر انجام مي گيرد

كتابخانه هاي عمومي
شهرسان هوراند
ولايت
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.