اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
منو صفحات عمودي
منو
بيشتر
اخبار
بازدید علی پیروزمنش، معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از کتابخانه عمومی ولایت شهرستان هوراند
کتابخانه ها از ارکان مهم رشد و توسعه فرهنگی هر جامعه است
سومین جلسه انجمن کتابخانه عمومی ولایت در سال 1399 برگزار شد
بازگشایی کتابخانه های عمومی 14 شهرستان استان آذربایجان شرقی
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان هوراند برگزار شد
بيشتر
متون عمومي
1393/1/27 چهارشنبه
رئيس اداره شهرستان:
با توجه به جديدالتأسيس
بودن اين شهرستان، امور
كتابخانه ها زير نظر اداره
شهرستان اهر انجام مي گيرد

كتابخانه هاي عمومي
شهرسان هوراند
ولايت
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.