| صفحه نخست  |  کتابخانه های استان  |  دستورالعمل ها  تماس با ما |نتایج مسابقات| شیوه نامه خرید و معرفی منابع | پایگاه مقاومت بسیج| دانلود |
اخبار
برنامه‌های ۵ خرداد
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه 5 خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته نخست خردادماه
کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی در هفته اول خردادماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه‌های ۲ خرداد
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 2 خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه‌های ۱ خرداد
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه 1 خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


برنامه‌های ۳۱ اردیبهشت
کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 31 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


بيشتر
بيشتر
:: جستجوی کتاب در کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی و کشور   از مرورگر کروم یا موزیلا استفاده نمایید


منو


اخبار
برنامه‌های ۵ خرداد
 • 1398/3/5 يكشنبه برنامه‌های ۵ خرداد
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه 5 خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته نخست خردادماه
برنامه‌های ۲ خرداد
 • 1398/3/2 پنجشنبه برنامه‌های ۲ خرداد
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 2 خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱ خرداد
 • 1398/3/1 چهارشنبه برنامه‌های ۱ خرداد
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه 1 خردادماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۳۱ اردیبهشت
 • 1398/2/31 سه‌شنبه برنامه‌های ۳۱ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 31 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۳۰ اردیبهشت
 • 1398/2/30 دوشنبه برنامه‌های ۳۰ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۹ اردیبهشت
 • 1398/2/29 يكشنبه برنامه‌های ۲۹ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی در هفته پایانی اردیبهشت‌ماه
برنامه‌های ۲۸ اردیبهشت
 • 1398/2/28 شنبه برنامه‌های ۲۸ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز شنبه 28 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۶ اردیبهشت
 • 1398/2/26 پنجشنبه برنامه‌های ۲۶ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۵ اردیبهشت
 • 1398/2/25 چهارشنبه برنامه‌های ۲۵ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۴ اردیبهشت
 • 1398/2/24 سه‌شنبه برنامه‌های ۲۴ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 24 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۳ اردیبهشت
 • 1398/2/23 دوشنبه برنامه‌های ۲۳ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۲۲ اردیبهشت
 • 1398/2/22 يكشنبه برنامه‌های ۲۲ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه 20 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی در هفته چهارم اردیبهشت‌ماه
برنامه‌های ۱۹ اردیبهشت
 • 1398/2/19 پنجشنبه برنامه‌های ۱۹ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز پنجشنبه 19 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱۸ اردیبهشت
 • 1398/2/18 چهارشنبه برنامه‌های ۱۸ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱۷ اردیبهشت
 • 1398/2/17 سه‌شنبه برنامه‌های ۱۷ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز سه شنبه 17 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱۶ اردیبهشت
 • 1398/2/16 دوشنبه برنامه‌های ۱۶ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز دوشنبه 16 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
برنامه‌های ۱۵ اردیبهشت
 • 1398/2/15 يكشنبه برنامه‌های ۱۵ اردیبهشت
  کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی امروز یکشنبه 15 اردیبهشت ماه، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه‌ها و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.
اخبار قبلی


modir@tabrizpl.ir
زمان
دوشنبه 6 خرداد 1398

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی
دفتر مدیرکل: 34406480(041)  روابط عمومی : 34406484       کتابخانه مرکزی تبریز: 34435651   کدپستی: 5178736345
  
دورنگار: 34406481(041) پست الکترونیک : P.R@iranpl.ir سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.