اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
شبستر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی سوم خرداد سیس
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
برگزاری نشست کتاب خوان در کتابخانه الغدیر دریان
جلسه مشترک شورای اداری شبستر با انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان برگزار شد
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه حاج سیدجواد خامنه ای
بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.